Islam Melekat Dalam Diri Asma Binti Abu Bakar

padang-rumput-300x200rumahkeluarga-indonesia.com – Ibunya bernama Qutayrah binti Abu Uzza dari Banu Amir bin lu’ai. Dia adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar ra. Asma’ telah dilahirkan 27 tahun sebelum Hijrah. Usianya lanjut, sehingga dia wafat pada tahun ke-73 sesudah Hijrah. Berarti usianya genap satu abad.

Dari masa jahiliyyah hingga ke masa pemerintahan Bani Umayyah. Semenjak permulaan Islam, Asma’ telah banyak membantu perjuangan Nabi SAW beserta ayahnya. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar ra. dikejar-kejar oleh kafir-kafir Quraisy, keduanya bersembunyi di gua Tsur, maka setiap petangnya, Asma’ binti Abu Bakar seorang diri telah datang ke tempat persembunyian itu untuk membawa makanan dan minuman untuk Nabi SAW serta ayahnya. Pada malam ketiga, Asma’juga telah datang ke tempat Persembunyian Rasulullah SAW dengan rnembawa Seorang penunjuk jalan, yaitu Abdullah bin Uraiqith. Kemudian Nabi SAW bersama sahabatnya meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan Asma’ membawakan bungkusan makanan bagi mereka. Dan karena dia tidak menemukan tali untuk mengikat makanan itu pada unta, maka ia membuka tali ikat pinggangnya, lalu disobeknya menjadi dua utas tali. Yang satu dijadikan ikat makanan kepada unta, dan yang lain diikatkan pada pinggangnya. Dan sejak itulah dia telah dikenal dengan panggilan ‘Wanita yang mempunyai dua ikat pinggang’.

Continue reading “Islam Melekat Dalam Diri Asma Binti Abu Bakar”

Nabi Muhammad, Pribadimu Sungguh Menawan

dakwatuna.com – Siapa di antara Anda yang membaca akhlak Nabi Muhammad saw., kemudian jiwanya tidak larut, matanya tidak berlinangan dan hatinya tidak bergetar? Siapa di antara Anda yang mampu menahan emosionalnya ketika membaca biografi seorang yang sangat dermawan, mulia, lembut dan tawadhu’? Siapa yang mengkaji sirah hidup beliau yang agung, perangai yang mulia dan akhlak yang terpuji, kemudian dia tidak menagis, sembari berikrar, “Saya bersaksi bahwa Engkau adalah utusan Allah.”?

Continue reading “Nabi Muhammad, Pribadimu Sungguh Menawan”

Maulid Dan Karakteristik Umat Muhammad

dakwatuna.com – Allah swt. berfirman, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Al-Ahzab:21)

Sejarah Maulid

Kita sekarang berada di bulan Rabi’ul Awwal, bulan dimana Nabi Muhammad saw. dilahirkan. Karena itu juga bulan ini sering disebut dengan bulan maulid atau maulud. Banyak negeri kaum muslimin yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw., tak terkecuali di Indonesia.

Sejarah perayaan maulid Nabi Muhammad saw. dimulai sejak zaman kekhalifahan Fatimid (keturunan dari Fatimah Az-Zahrah, putri Nabi Muhammad saw.). Shalahuddin Al-Ayyubi (1137 M – 1193 M), panglima perang waktu itu, mengusulkan kepada khalifah agar mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad saw. Tujuannya untuk mengembalikan semangat juang kaum muslimin dalam perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsha di Palestina dari cengkraman kaum Salibis. Hasilnya? Semangat jihad umat Islam menggelora. Di tahun 1187 M, Shalahuddin sendiri yang membawa pasukannya masuk kota Yerusalem dan membebaskan Al-Aqsha dari cengkraman musuh-musuh Allah.

Continue reading “Maulid Dan Karakteristik Umat Muhammad”

Nabi Muhammad SAW Sebelum Diangkat Menjadi Nabi dan Rasul

dakwatuna.com – Siapa mukmin yang tidak rindu ingin bertemu dengan Rasulullah saw. Jika bertemu, pasti kita ingin memeluknya. Seperti apa ciri fisik Rasulullah saw.?

Ciri Fisik Rasulullah SAW

Ali bin Abi Thalib r.a. memerinci ciri fisik Rasulullah saw., “Nabi Muhammad saw. tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Berpostur indah di kalangan kaumnya, tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Perawakannnya bagus sebagai pria yang tampan. Badannya tidak tambun, wajah tidak bulat kecil, warna kulitnya putih kemerah-merahan, sepasang matanya hitam, bulu matanya panjang. Tulang kepalanya dan tulang antara kedua pundaknya besar, bulu badannya halus memanjang dari pusar sampai dada. Rambutnya sedikit, kedua telapak tangan dan telapak kakinya tebal.

Apabila berjalan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya, beliau melangkah dengan cepat dan pasti. Apabila menoleh, beliau menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang beliau adalah penutup para nabi. Beliau adalah orang yang paling dermawan, paling berlapang dada, paling jujur ucapannya, paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya.”

Continue reading “Nabi Muhammad SAW Sebelum Diangkat Menjadi Nabi dan Rasul”

Ummu Khair binti Syakir, Kesetiaan Sang Anak Mengetuk Nuraninya

ummi-online.com – Ummu Khair adalah ibunda Abu Bakar Ash-Shidiq. Sebelum Abu Bakar, Ummu Khair memiliki beberapa anak namun semuanya berumur pendek. Karena itu, ketika melahirkan Abu Bakar, ia langsung membawanya ke Ka’bah lalu berkata, “Ya Allah ini adalah Atiq-Mu (yang Engkau bebaskan dari maut). Hibahkan ia kepadaku.” Sehingga Abu Bakar pun dikenal dengan sebutan Atiq bin Abu Quhafah.
Abu Bakar tumbuh menjadi lelaki istimewa. Di saat kaumnya menyembah berhala, ia justru membenci patung bisu itu. Abu Bakar juga dikenal cerdas, pandai berdagang, lemah lembut dan tidak meminum khamr.
Keistimewaan lainnya disampaikan Azad, ahli kitab dari Yaman. Azad menyampaikan akan datang seorang nabi di wilayah Haram dan nabi tersebut akan didukung sepenuhnya oleh seorang pemuda dan lelaki dewasa. Ciri lelaki dewasa itu berkulit putih dan berbadan kurus, di perutnya terdapat tanda hitam dan di paha kirinya ada tanda lain. Ternyata ciri-ciri itu ada pada Abu Bakar. Azad meyakinkan Abu Bakar bahwa dialah yang dimaksud.